contact

hello world


goJIRA s.r.o.

Taráňska ulica 1363/62

951 15 Mojmírovce

IČO: 51 082 292

DIČ: 2120590912

IČ DPH: SK2120590912 

+421 948 427 321

+43 664 888 725 00

radim.drinka@gojira.sk

skype: radim.drinka